KURSY ETONX DLA NASTOLATKÓW

Eton X Future Skills Programme

Kursy ETONX to program Future Skills

to cenne doświadczenie, które wyposaża młodego człowieka na całe życie!

Kurs obywa się na platformie online i niejednokrotnie jest to dla młodego człowieka pierwszą okazją do pracy z tej klasy profesjonalnym narzędziem a. Na platformie ETONX znajdują się filmy, artykuły, quizy, które służą do samodzielnej nauki i stanowią punkt wyjścia do spotykań w wirtualnej klasie. Platforma jest intuicyjna, przyjazna, łatwa w obsłudze. Coraz więcej uczelni oferuje swoje studia i kursy w ten właśnie sposób. Możliwość zapoznania się z tą formą edukacji na wczesnym etapie rozwoju akademickiego czy zawodowego, otwiera młodzież na uczenie się poza granicami ich możliwości lokalizacyjnych. Pokazuje, że warto i można sięgać po kursy i szkolenia online, w tym również zagraniczne .

Kursy ETONX są zorientowane na kształcenie tzw. umiejętności kluczowych, na które bardzo często nie ma czasu i przestrzeni w tradycyjnej edukacji. Mają one na celu przygotowanie ucznia do studiów w kraju i za granicą, gdzie coraz mniejsze znaczenie ma wiedza akademicka, a coraz większe takie umiejętności jak np. Critical Thinking.

ETONX to wysokiej klasy treści, ale też szczególni tutorzy. Nauczyciele prowadzący kursy to profesjonaliści, którzy wiedzą jak zaangażować, zainteresować, zmotywować, a przede wszystkim nauczyć przez doświadczenia, dyskusję, samodzielne dochodzenie do wniosków. Kontakt z nimi to często pierwsze doświadczenie ze światem akademickim, gdzie większe znaczenie ma samodzielność, myślenie i wyciąganie wniosków niż prezentowanie wiedzy i faktów.

Na kursach ETONX młodzież spotyka się raz w tygodniu w tutorem i innymi uczestnikami w wirtualnej klasie. Klasy są międzynarodowe. Celem spotkań jest dyskusja, dzielenie się doświadczeniami, wymiana poglądów. Dzięki zaawansowanym narzędziom uczniowie pracują też w parach i małych grupach prezentując potem wnioski ze swoich spotkań. Etonx to bardzo pozytywne doświadczenie kontaktu z ambitną i rozwijającą się młodzieżą z innych krajów.

ETONX to spotkania, ale też praca samodzielna. Uczniowie otrzymują do wykonania zadania, a następnie muszą pilnować terminów i wywiązywania się ze zobowiązań wobec trenera i grupy. Bardzo istotne jest takie planowanie czasu w tygodniu przed spotkaniem, aby być gotowym na kolejne zajęcia. Ten kurs to bardzo pozytywne doświadczenie zarządzania swoją nauką.

Z założenia młodzież biorąca udział w kursie musi wykazać wcześniej kompetencje językowe na poziomie min. B2+. Umiejętności te są sprawdzane wcześniej przez szkołę językową LANG LTC. Uczeń musi też sprawnie pisać. Tym niemniej ETONX to w dalszym ciągu bardzo pozytywne i rozwijające doświadczenie językowe. Poprzez studiowanie nowych treści uczniowie uczą się specjalistycznego słownictwa, bardziej świadomie używają języka, są wyczulani na to jak dobór słów i formy wpływa na przekaz treści.

Kończąc kurs ETONX uczniowie zdają test i piszą pracę na zadany temat. Te zadania plus wcześniejsza praca i obecność na kursie stanowi podstawę do uzyskania certyfikatu ETONX. Taki certyfikat może pomóc młodzieży w aplikowaniu na wyższe uczelnie czy też w staraniu się o pracę. Certyfikat potwierdza zdobyte kompetencje, ale poświadcza też, że kandydat jest osobą ambitną i chętną do zdobywania wiedzy poza tradycyjnymi formami edukacji.

DLA KOGO SĄ KURSY ETONX

Program kluczowych umiejętności przyszłości jest serią krótkich kursów live online stworzonych w celu wyposażenia młodych ludzi w praktyczne umiejętności takie jak przedsiębiorczość, umiejętności miękkie oraz umiejętności wymagane podczas aplikacji na wyższe uczelnie oraz niezbędne w życiu zawodowym.

Kursy adresowane są do młodzieży w wieku 14-20 lat. Wymagany poziom angielskiego – B2 w skali CEFR / Upper Intermediate.

TEMATY KURSÓW ETONX

* Krytyczne myślenie
* Kreatywne rozwiązywanie problemów
* Rozmowa kwalifikacyjna
* Przeprowadzanie badań / zbieranie informacji
* Umiejętność pisania
* Przemówienia publiczne
* Pisanie CV
* Umiejętność radzenia sobie z problemami
* Komunikacja werbalna
* Wywieranie wpływu
* Przedsiębiorczość

Aktualny harmonogram kursów WAKACYJNYCH 2020 dostępny jest tutaj: 

EtonX-Summer-School-schedule-Europe

Kursy EtonX online dla nastolatków

1

Wirtualna klasa, spotkania z tutorem oraz grupą

Nasze lekcje odbywają się w wirtualnej klasie. Spotkania mają miejsce jeden raz w tygodniu, przez siedem tygodni, zawsze o tej samej porze. Uczestnicy kursu łączą się ze sobą za pomocą przekazu video na żywo.

2

Samodzielna nauka, przygotowanie do zajęć w wirtualnej klasie

Studenci otrzymują dostęp do platformy, gdzie mają udostępnione materiały do samodzielnej pracy i gdzie mogą przygotować się na zajęcia w tutorem i innymi uczestnikami kursu.

3

Zaliczenie kursu i certyfikat

W wirtualnej klasie studenci biorą udział w dyskusjach, scenkach i quizach. Na koniec kursu muszą zdać test i samodzielnie napisać esej. Ich zaangażowanie w czasie kursu i wykonanie zadań na jego końcu są podstawą do zaliczenia kursu i otrzymania certyfikatu.

Flipped learning (nauczanie odwrócone)

Kursy ETONX bazują na tzw. nauczaniu odwróconym. Przed każdą lekcją studenci wypełniają serię aktywności do samodzielnej nauki oraz do pracy grupowej. Na lekcje przychodzą zapoznani z tematem danego tygodnia gotowi, aby praktykować i rozwijać swoje umiejętności online.

Dlaczego umiejętności przyszłości?

Szkoły zorientowane na przyszłość takie jak Eton College podkreślają wagę programów nauczania, w których umiejętności uczenia się są uzupełniane szerokim wachlarzem aktywności około programowych. Umiejętności przyszłości takie jak komunikacja, umiejętność krytycznego myślenia, współpraca, rozwiazywanie problemów, podejmowanie decyzji są kluczowe, aby osiągnąć sukces w życiu i są stale poszukiwane przez pracodawców w takim samym stopniu jak osiągnięcia akademickie.
Zasady uczestnictwa w kursach ETONX online

Eton College

Jedna z najstarszych w Anglii szkół męskich z internatem. Znajduje się w Eton w Berkshire. Założył ją w 1440 roku król Anglii Henryk VI jako The King’s College of Our Lady of Eton beside Windsor. W rok później powołał King’s College Cambridge, gdzie wychowankowie Eton mieli kontynuować naukę. Wśród najwybitniejszych wychowanków Eton są książę Wellington – zwycięzca spod Waterloo i później premier Wielkiej Brytanii (premierami było w sumie 19 etończyków, w tym David Cameron) – liczni pisarze (Aldous Huxley, George Orwell, Ian Fleming), uczeni (Robert Boyle, John Herschel), wybitni dowódcy wojskowi i odkrywcy, a także słynny dandys XIX wieku i rewolucjonista mody męskiej, Beau Brummell.

EtonX

Etonx jest brytyjską firmą technologiczno-edukacyjną, której właścicielem jest Eton College. Wszystkie kursy EtonX zostały stworzone w ścisłej współpracy z Eton College. Każdy kurs ma swojego dyrektora programowego z Eton, którego rolą jest doradztwo programowe i w kwestii zawartości merytorycznej kursu. Nasze kursy zawierają autentyczne aktywności, które realizowane są na zajęciach w Eton, a tutoriale i zadania poza programowe odnoszą się do etosu nauczania w Eton.

CENA ZA KURS: 1589 zł

Więcej o kursach ETONX znajdziesz  tutaj

Skontaktuj się!

Masz pytanie? Chcesz kupić kurs EtonX?

napisz na kursyonline@lang.com.pl

adres

Odwiedź nas

Al. Niepodległości 217/8
Warszawa

poniedziałek-piątek
9:00-17:00

Indywidualne kursy angielskiego online
telefon

Zadzwoń do nas

+ 48 (22) 115 25 56

poniedziałek – piątek
9:00-17:00

email

Napisz do nas

kursyonline@lang.com.pl

Odpowiadamy w ciągu 24 godzin.